Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Học viên của Trường Đại học Vinh đặt tại Trường Đại học Đồng Tháp khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ cần chuẩn bị một số hồ sơ sau:
  1. 01 đơn xin bảo vệ luận văn (ghi vào mẫu).
  2. 01 lý lịch khoa học (ghi vào mẫu).
  3. 03 ảnh màu (4x6) để dán bằng Thạc sĩ.
  4. 02 bản fôtô bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).
  5. Phô tô bìa, mục lục, nội dung bài báo liên quan đến đề tài luận văn (nếu có).
  6. Tóm tắt luận văn.
  7. Phô tô công chứng chứng chỉ B1, các chứng chỉ tương đương hoặc Bằng Đại học tiếng Anh (1 bản) (nếu có)

Hồ sơ học viên cần phải chuẩn bị nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp cho chủ nhiệm chuyên ngành trước ngày bảo vệ 01 ngày (khi chủ nhiệm chuyên ngành đến Trường Đại học Đồng Tháp). 
  1. Tải mẫu lý lịch khoa học 
  2. Đơn xin bảo vệ luận văn tại đây

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ19/06/2019

Quy định về Tổ chức và Quản lý Đào tạo Sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về Tổ chức và Quản lý Đào tạo Sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp19/06/2019

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ19/06/2019

Mẫu đề cương chi tiết môn học

Mẫu đề cương chi tiết môn học19/06/2019

Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp

Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp19/06/2019

Our Gallery

Tin từ DThU