Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp30/10/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, hệ thống hóa kiến thức và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, hệ thống hóa kiến thức và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp30/10/2019

Quy trình thực hiện quá trình dạy học

Quy trình thực hiện quá trình dạy học08/04/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp22/03/2019

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp22/03/2019

Hình ảnh hoạt động