Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Kỳ thi ngày 26, 27/01/2019)

Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Kỳ thi ngày 26, 27/01/2019)

Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Kỳ thi ngày 26, 27/01/2019)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Quy trình thực hiện đề cương và luận văn tốt nghiệp

Quy trình thực hiện đề cương và luận văn tốt nghiệp08/04/2019

Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Kỳ thi ngày 26, 27/01/2019)

Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (Kỳ thi ngày 26, 27/01/2019)22/03/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, năm 2019 của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, năm 2019 của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Trường Đại học Đồng Tháp22/03/2019

Hình ảnh hoạt động