Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Kỳ thi ngày 19, 20/01/2019)

Kết quả thi ngoại ngữ tiếng Anh chuẩn đầu ra thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Kỳ thi ngày 19, 20/01/2019)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Quy trình thực hiện đề cương và luận văn tốt nghiệp

Quy trình thực hiện đề cương và luận văn tốt nghiệp08/04/2019

Quy trình thực hiện quá trình dạy học

Quy trình thực hiện quá trình dạy học08/04/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Trường Đại học Đồng Tháp22/03/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp22/03/2019

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp22/03/2019

Our Gallery

Tin từ DThU