Thông tin chi tiết
Nguyễn Hữu Gọn
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: ThS
  • Điện thoại:
  • E-mail: nhgon@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ

Phân công nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác đào tạo sau đại học liên kết với các trường đại học (xử lý hồ sơ tuyển sinh; hồ sơ nhập học; sắp xếp phòng học, lịch dạy và học; soạn thảo các văn bản về dạy và học; quản lí hồ sơ thỉnh giảng; lưu kết quả học tập của học viên; thống kê tổng hợp  các số liệu về công tác liên kết đào tạo sau đại học; thu học phí; thanh toán giờ dạy; thực hiện các báo cáo liên quan đến dạy và học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp liên kết với các trường đại học trong nước).

2. Quản lý các hồ sơ tuyển sinh, các văn bản, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp liên kết với các trường đại học khác.

3. Phụ trách trang web của Phòng Đào tạo sau đại học.

4. Quản lý cơ sở vật chất của Phòng Đào tạo sau đại học.

5. Phối hợp thực hiện công tác thi tuyển sinh, thi kết thúc chuyên đề của các lớp liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ.

6. Phối hợp xây dựng và thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo.

7. Tham gia công tác giảng dạy đào tạo trình độ đại học.

.

Nghiên cứu Khoa học
.

Top Professors

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng Phòng

ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH

Phó trưởng Phòng

NGUYỄN VĂN TRIỂN

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Our Gallery