Thông tin chi tiết
ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH
  • Chức vụ: Phó trưởng Phòng
  • Học vị: Tiến sĩ - Giảng viên chính
  • Điện thoại: 0918993788
  • E-mail: dhhanhi@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ

 Phân công nhiệm vụ

1. Phụ trách việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Phụ trách việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp liên kết với các trường đại học trong nước.

3. Phụ trách công tác hành chính, giáo vụ có liên quan đến hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường và liên kết đào tạo.

4. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường thực hiện các công việc theo kế hoạch hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường và liên kết đào tạo.

5. Phối hợp thực hiện công tác thi tuyển sinh, thi kết thúc chuyên đề của các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đồng Tháp và liên kết đào tạo.

6. Tham gia giảng dạy, đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ đại học.

.

Nghiên cứu Khoa học
.

Top Professors

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng Phòng

ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH

Phó trưởng Phòng

NGUYỄN VĂN TRIỂN

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Our Gallery